szkolabiblijna

Wizja szkoły

Cel
Szkoła powstała z myślą o nauczaniu wszelkiego rodzaju ludzi przybywających do kościoła oraz wszystkich, którzy gdziekolwiek będąc chcą być wyposażeni wg niniejszej wizji. Niezależnie od tego, ile czasu zajmie przepracowanie wszystkich zagadnień, liczy się dla nas fakt dokonania tego. Biblia mówi o początkach nauki oraz o rzeczach wyższych (Hbr.6:1-3; 5:11-14). Sugeruje więc, że tematy do nauczania można sprecyzować a nawet określić, kiedy powinny być opanowane. To właśnie jest celem tej szkoły; określić niezbędny zakres wszystkiego, co powinieneś dowiedzieć się w całym swoim chrześcijańskim życiu i dać Ci do tego dostęp. Ta wizja nie zamierza zatem doposażyć uczniów lub ukierunkować na zadania, ale wyedukować i wychować od elementarnych podstaw dla nowicjusza do poważnych zagadnień dojrzałego chrześcijaństwa. Oznacza to, że nie będziemy się zbytnio spieszyć z programem, ponieważ nikt nawet przy najlepszej wiedzy nie prędko stanie się duchowo dojrzałym. Ważne będzie dokładne zmierzenie się z zagadnieniami, by zostawić możliwie najtrwalszy rezultat w sercu. Chcemy również, by uczniowie poczuli się jak pod ojcowską ręką, ponieważ nie tylko czegoś będą musieli się nauczyć, ale przeczytać i obejrzeć materiały, których zorientowanym wierzącym w Polsce nie wypada nie zobaczyć. Oczywiście, że nie powiemy wszystkiego. Na badanie tego, czego nie przekażemy, każdy ma resztę swojego życia. Ale mamy nadzieję, że zakres nauczania tej szkoły okaże się być takim kompendium zagadnień, że jej absolwent będzie tym przygotowanym, o którym mówi list do Efezjan.4:12-14 „Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,… Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu”, jasno wyprowadzonym w kierunku z Ef.4:13 „Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej”.

Dostępność
Ponieważ przewidujemy nauczać zasadniczo poprzez materiały audio, video i literaturę, stajemy się osiągalni dla wszystkich, którym czas nie pozwoliłby na zajęcie miejsca w stacjonarnym trybie nauczania. Zatem sposób przekazu tej szkoły dzięki współczesnej technice multimedialnej umożliwi absolutnie każdemu przepracowanie przygotowanych zagadnień na każdym poziomie nauczania. Przewidujemy więc lokalne edukowanie ludzi w kościele, współpracę ze studentami na odległość, w tempie dowolnym lub uściślonym systemie oraz weekendowe nauczanie zintegrowane z ćwiczeniami. Preferujemy oczywiście edukację poprzez uściślony system i zintegrowane zajęcia weekendowe.

Materiały
Przyświecający nam cel NIE zakłada nauczania w oparciu o unikatowe materiały lub własnych zastrzeżonych mówców; wręcz odwrotnie. Bazą jest dorobek Ciała Chrystusa głównie w Polsce, do którego swobodny dostęp ma każdy potencjalny student naszej szkoły. Ponieważ naszym celem jest po prostu przeprowadzenie ucznia przez zbiór potrzebnych do zasygnalizowania czy przerobienia tematów, nie ma dla nas znaczenia, w jaki sposób czy dzięki czyim lekcjom to się stanie, o ile oczywiście nie mamy doktrynalnych, merytorycznych i personalnych zastrzeżeń. Zatem słuchając naszych lekcji student zapozna się z różnymi postaciami w naszym kraju, albo też rozpozna swoich znajomych mówców. Może nawet niektóre lekcje i świadectwa będzie miał już dawno przesłuchane a filmy obejrzane.

Źródła
W związku z powyższym bazujemy na materiałach
– własnych
– niezastrzeżonych
– z prawami do kopiowania
– bez prawa kopiowania, co oznacza konieczność zamówienia lekcji, filmu lub literatury na koszt studenta, jeśli nie będzie możliwości udostępnienia mu materiałów przez jego kościół lub naszą szkołę

Uporządkowanie
Jest oczywiste, że chrześcijanie z odpowiednim stażem w naszym ewangelicznie wierzącym polskim środowisku mają przesłuchane i przerobione wiele naszych tematów na różne sposoby. Problem dotyczy jednak dwóch podstawowych kwestii; Po pierwsze niewielu pracowało z nauczaniami w formie lekcji i do tego z motywacją opracowania, dzięki któremu mogliby te lekcje posiąść w stopniu umożliwiającym przekazywanie innym. Taką właśnie możliwość tworzy motywacją pod nazwą „egzamin”, który oceni stopień opanowania lekcji. Po drugie swoboda w selekcjonowaniu i dozowaniu sobie przeróżnych kazań zakłada subiektywny i niekompletny dobór materiałów. Podobnie jak z odżywianiem się dzieci; wiemy doskonale, że menu sporządzone według ich gustu byłoby bardzo niekompletne a nawet przerażające. Dzieci, młodzież a nierzadko ‘niby’ dorośli potrzebują poprowadzenia przez dojrzałych i kochających rodziców czy przyjaciół, rozumiejących zasady zdrowego odżywiania się. Tak więc w dzisiejszym wielkim i wciąż narastającym gąszczu ogólnie (szczególnie przez internet) dostępnego nauczania potrzebujemy selektywnego, porządkującego i stabilizującego poprowadzenia, jakie właśnie chcemy zaproponować np. w naszej szkole.

Poprowadzenie
Czy nasz kierunek nauczania zapewni ten rodzaj mentorstwa, którego Ty akurat potrzebujesz, możemy jedynie sugerować. W naszym przeświadczeniu zrobiliśmy wszystko, aby możliwie najobiektywniej i najskrupulatniej wytyczyć Ci drogę poprzez istotne zagadnienia, centralne w chrześcijańskim życiu. Korzystając z tej opcji uczestniczysz w odpowiedzialności za naszą wspólną drogę, pomimo iż staramy się, abyś nie był zawiedziony. Módl się i niech Bóg dokona wyboru razem z Tobą. Ale nawet jeśli zaangażujesz się bez większego przekonania, nie wierzę, żebyś na tym stracił.

Wyposażenie
Przyświeca nam cel, o którym traktuje pierwsza pozycja: „przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania”. Tematów, które dostarcza nam Boże Słowo oraz życie jest tak wiele, że w zasadzie oprócz zaproponowanych w naszym zestawie można by wymienić jeszcze więcej. Nie wszystkie jednak są zasadnicze i priorytetowe, nie wszystkie nawet są potrzebne dla każdego. Zatem w naszym planie lekcji postanowiliśmy zabrać te, bez poznania których nie można stwierdzić przygotowania do dojrzałego istnienia w Ciele Jezusa, ani gotowości do odpowiedzialnej służby.

Ponieważ nasz program zawiera także wiele szczegółów związanych z charyzmatyczną specyfiką i doktryną, na prośbę pastora kierującego swoich wierzących możemy dostosować materiał tak, by nie przekazywać lekcji zawierających rozbieżności z nauką ich zboru.

Poziomowanie
Cztery poziomy nauczania to ilość podyktowana z jednej strony rozsądkiem, z drugiej wychowawczą ilustracją zawarta w samej Biblii. Widzimy w niej naukę dla nowonarodzonych niemowląt, pokarm dla dzieci, przesłanie dla młodzieńców i orędzie dla ojców (1Kor.3:1; Hbr.5:13; 1P.2:2; Hbr.5:13,14; 1Jn.2:14). Nie ma obowiązku zaliczania wszystkich poziomów po kolei, szczególnie, jeżeli chodzi o doświadczonych chrześcijan. Ponieważ jednak wieloletni staż nie jest równoznaczny z dobrze usystematyzowaną biblijną wiedzą, zakładamy, że każdy poziom warto przerobić bez względu na lata ‘w Panu’. Szczególnie warto wówczas, kiedy planuje się zaangażowanie w służbę Słowa.

Porównanie
Każda szkoła ma swoją specyfikę z wielu względów, między innymi wyróżnia się gronem adresatów. Ta szkoła powstała z myślą o wszystkich, którzy mają pojawić się w kościele i z którymi w większości nie da się pracować systematycznie oraz w jednakowym tempie. Jeśli nawet jedynie mniejszość zdobędzie się na wariant egzaminowanego studenta, to druga opcja „słuchacza” jest przecież i tak powszechnie praktykowaną, tyle, że nie w formie zaplanowanej szkoły. Zgodnie z naszym planem nauczyciele mogą szkolić swoich nowonawróconych nawet, jeśli ci nie są świadomi planu, wg którego są nauczani. Przecież tak czy inaczej każdy kościół naucza.

Dyplom
Prawdziwe świadectwo, o które rzeczywiście nam chodzi, otrzymamy w niebie. Nie mniej jakże miło i inspirująco jest otrzymać potwierdzenie od tych, którzy nad nami pracowali, że uznają swoją pracę za pomyślnie ukończoną. Czy nie o tym mniej więcej mówi Pismo przedstawiając sytuacje, w których polecano zborom wypróbowanych, wiarygodnych lub przygotowanych do służby chrześcijan (Rzm.16:1; 2Kor.3:1b)? Tak więc niczym kropka nad „i” ukończenie każdego poziomu nauczania zostanie potwierdzone stosownym dyplomem oraz indeksem z ocenami dla studentów.